Inequality Awareness Network

Rakamlarla Kadın Erkek Eşitliği

Türkiye’de kadın-erkek eşitliği konusunda pek çok çalışma yapılıyor. Ancak, hala kadınlar ve erkekler arasında istihdam oranı, siyasi temsil, yönetici pozisyonları gibi alanlarda eşitlik sağlanamamış durumda.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı “İstatistiklerle Kadın, 2022” raporuna göre, hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranının %45,2 olduğu görüldü. Ancak, kadınlarda bu oran %28,0 iken erkeklerde ise %62,8 oldu. Yani, kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az.

Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadın istihdam oranı ise %26,1 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının erkeklerin istihdam oranına kıyasla oldukça düşük olduğu görüldü.

Kadınların siyasi temsili de hala yetersiz durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre, 2022 yılı sonu itibarıyla 579 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısı 100, erkek milletvekili sayısı ise 479 oldu. Meclise giren kadın milletvekili oranı 2007 yılında %9,1 iken 2022 yılında %17,3’e yükseldi. Ancak, hala kadınların siyasi temsili erkeklerin gerisinde kalmaya devam ediyor.

Yönetici pozisyonlarına baktığımızda ise, hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında %14,4 iken 2021 yılında %20,7 oldu. Bu oranın artması olumlu bir gelişme olsa da, hala kadınların yönetici pozisyonlarına yeterince erişemediği görülüyor.

Sonuç olarak, Türkiye’de kadın-erkek eşitliği konusunda henüz tam anlamıyla başarı sağlanamamış durumda. İstihdam, siyasi temsil, yönetici pozisyonları gibi alanlarda hala cinsiyet ayrımcılığı yaşanıyor. Ancak, yapılan çalışmalar ve alınacak önlemler ile bu durumun düzeltileceği umuluyor.

Konuşulmayanı konuşalım,
Konuşalım ki engelleyelim,
Paylaşalım ki farkındalığı çoğaltalım!

Çözümün kendinden başladığına İnanıyorsan, bu Farkındalığın paylaşarak çoğalabilmesi için sen de gel!

Son Yazılar