PwC Türkiye Çalışma Hayatında Kadınlar Endeksi 2023: Türkiye’de Cinsiyet Eşitliğinde Durum

PwC Türkiye Çalışma Hayatında Kadınlar Endeksi 2023: Türkiye’de Cinsiyet Eşitliğinde Durum

PwC Türkiye, 2023 yılında Türkiye’de iş yaşamında kadınların temsilini ve ilerlemelerini değerlendiren bir rapor yayınladı. Rapor, Türkiye’de işgücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 36,4, erkeklerde yüzde 70,9 olduğunu, kadın çalışanların yönetici pozisyonlarında temsil oranı ise yüzde 17,1 olduğunu belirtiyor. Rapor, Türkiye’de iş yaşamında cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Rapor, Türkiye’de iş […]

BM raporuna göre, kadınların güçlenmesi için yılda ek 360 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor

BM raporuna göre, kadınların güçlenmesi için yılda ek 360 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında (SKA) İlerleme: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2023 Durum Raporu” toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için acil ve kararlı bir eylemin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu rapor, Women (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi) ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN DESA) tarafından 7 Eylül’de yayınlanan rapora göre, mevcut hızda devam edilirse 2030 yılında dünya nüfusunun […]

Rakamlarla Kadın Erkek Eşitliği

Rakamlarla Kadın Erkek Eşitliği

Türkiye’de kadın-erkek eşitliği konusunda pek çok çalışma yapılıyor. Ancak, hala kadınlar ve erkekler arasında istihdam oranı, siyasi temsil, yönetici pozisyonları gibi alanlarda eşitlik sağlanamamış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı “İstatistiklerle Kadın, 2022” raporuna göre, hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranının %45,2 olduğu görüldü. Ancak, kadınlarda […]

İş hayatında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık

İş hayatında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık

İş hayatında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, sadece etik bir konu değil, aynı zamanda işletmelerin başarısı için de önemlidir. Çeşitlilik, farklı yetenek ve bakış açılarına sahip insanları işletmelere kazandırarak, işletmelerin inovasyon ve yaratıcılık kapasitesini arttırır. Eşitlik, herkesin aynı haklara sahip olduğu bir iş ortamı yaratırken, kapsayıcılık da tüm çalışanların özgüvenli ve kendilerini ifade edebildiği bir ortamın […]

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeklerin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi açılardan eşit haklara sahip olmasıdır. Ancak ne yazık ki, Türkiye gibi pek çok ülkede hala ciddi bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu yaşanmaktadır. Türkiye’de kadınlar, iş hayatında erkeklere göre daha az fırsat ve imkanlara sahiptir. Kadınların çalışma hayatına katılım oranı oldukça düşüktür ve kadınların çoğu […]