Inequality Awareness Network

Eşitlik için inanıyorum!

Değişim için ilk adım inanmakla
başlar!